• Jesteśmy Centrum Handlowym Bonarka City Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-105), przy ul. Twardej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510842, NIP 5252587390, REGON 147254436 (zwana dalej "Administratorem"), część Grupy NEPI Rockcastle.

  Przetwarzając dane osobowe w celach marketingowych, Administrator współpracuje z NE Property BV (Amsterdam, Holandia) oraz NEPI Investment Management SRL (Bukareszt, Rumunia).

  W takim przypadku relacja pomiędzy Administratorem, NE Property BV i NEPI Investment Management SRL (zwanymi dalej łącznie "Współadministratorami", a indywidualnie "Współadministratorem") polega na tym, że współadministratorzy, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia (UE) nr 679/206 ("RODO"). Na mocy zawartej przez Współadministratorów umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych będą oni współpracować i zapewniać pełne respektowanie Państwa praw, niezależnie od tego, do którego Współadministratora zdecydują się Państwo skierować żądanie realizacji przysługujących Państwu praw.

  Na poziomie Grupy NEPI Rockcastle wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek aspektu związanego z ochroną danych osobowych i wykonywaniem przysługujących Państwu praw, składając pisemny wniosek przy użyciu następujących danych kontaktowych:

  - poczta: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Budynek A, 5 piętro, Sektor 1, Bukareszt, Rumunia

  - e-mail: dataprotection@nepirockcastle.com

  Dane osobowe, które przetwarzamy: Dane kontaktowe: adres e-mail

  W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

  Cel, w jakim przetwarzamy dane osobowe

  Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane osobowe

  Dostarczenie nagród oferowanych w ramach naszej Kampanii Świąteczna Misja

  Wykonanie umowy (Kampania)

  Wysyłanie ogólnych lub spersonalizowanych wiadomości marketingu bezpośredniego (np. newslettera) w celu promowania naszych działań, ofert i produktów.

  Zgoda użytkownika

  Dokumentowanie zgody

  Obowiązek prawny

  Okres przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane do prowadzenia działań marketingu bezpośredniego będą przechowywane przez Współadministratorów od momentu wyrażenia przez Panią/Pana zgody na to przetwarzanie, do dnia jej wycofania. Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po wycofaniu zgody.

  Do celów audytu zachowamy informacje potwierdzające, że spełniliśmy Państwa żądanie wycofania zgody, tj. datę spełnienia żądania, odniesienie do kategorii danych, które były przedmiotem wniosku o wycofanie zgody oraz użytkownika, który odpowiedział na żądanie. Te ostatnie nie są danymi osobowymi i nie będą prowadzić do Twojej identyfikacji.

  Dostęp stron trzecich

  Dostęp do Twoich danych będą miały tylko te osoby lub podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania i w odniesieniu do których my (lub zamierzeni odbiorcy) możemy uzasadnić prawnie uzasadnioną podstawę lub jeśli mamy prawny obowiązek przekazania Twoich danych. Dostęp do Twoich danych będą miały następujące podmioty, a także ich pracownicy: dostawcy rozwiązań informatycznych (np. dostawcy rozwiązań CRM) oraz dostawcy usług marketingowych (np. dostawcy usług, za pośrednictwem których przekazywane są komunikaty marketingowe)

  Więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także Twoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi przekazanych na mocy RODO znajdziesz na naszej stronie internetowej www.bonarka.com.pl, w sekcji Polityka prywatności.